Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

EMİROĞLU AİLESİ-1-a

Çamur Ali

Eyüp

Çocukları

1-Süleyman (Emiroğlu Hacı Ali ÖZDEMİR),

2-Hüseyin (öldü, çocuğuğ yok),
3-Hasan,

4-Mustafa (Dağıstanlı)-Hüseyini vurduve hapisten sonra köyü terketti,

5-Şerif Ali

6-İbrahim (Emiroğlu Hacı İbrahim ÖZDEMİR),

7-çakır (efendu hacı şükrünün annesi),

8-…….(teke hafızın babasının annesi),

9-….(meytunun babasının annesi),

10- …..yedibelanın babasının annesi),

11-…..(arabuun halitin babasının annesi)


http://www.emirogullariailesi.com/ http://www.emirogullariailesi.com/emiroglu/id7.htm

Bir Kitap: Hacı Emiroğulları Beyliği Yazarı: Necati DEMİR Yayınevi : Neden Kitap

 Emiroğlu Ailesi-1a-Çamur Ali

 1-Süleyman 

(Emiroğlu Hacı Ali ÖZDEMİR)

Çocukları;1-Durmuş 2-Mahmut 3-Remzi 4-Mustafa 5-Kazim 6-Süleyman 7-Zeynep(eşi Ahmet kurt)

   

1-Durmuş

 
         
   

Durmuş

eşi  

Durmuş'un Çocukları: Ali, Aliosman, Aydın(Kemal), Fatma, Havva, Ayşe

         
Emiroğlu Ailesi-1a-Çamur Ali Emiroğlu Ailesi-1a-Çamur Ali Emiroğlu Ailesi-1a-Çamur Ali Emiroğlu Ailesi-1a-Çamur Ali  
Ali Ali Osman Aydın (Kemal) Fatma Havva-Ayşe
 

Ali  (ÇamurAli)

   Emiroğlu Ailesi-1a-Çamur Ali  Emiroğlu Ailesi-1a-Çamur Ali

Ali (ÇamurAli)

1333 (1917) Türkelli’de doğdu. Şirin ilçemiz olan Beşikdüzü’nde baba mesleği olan (Aşçı Durmuş babası) aşçılık mesleğini yaklaşık 40 yıl icra etmiştir. En büyük oğlu olan Hakkı Emiroğlu ile birlikte yıllarca çalışıp kardeşlerinin de okumasına yardımcı olmuşlardır.

eşi Havva

1919’da Türkelli’de doğdu. 1935 yılında halasının oğluyla evlendi ve dört erkek üçü kız  7 evlat sahibidirler. 1991 yılında vefat etmiştir. Mehmet Algan (Ecek) kızıdır.

  çocukları  
 Emiroğlu Ailesi-1a-Çamur Ali  Emiroğlu Ailesi-1a-Çamur Ali  Emiroğlu Ailesi-1a-Çamur Ali

Zeynep AKGÜN (ÖZDEMİR)

1938-Türkellide doğdu.     Ailenin ikinci çocuğu M. Ali Akgün ile evli, 2kız ve 2 erkek  çocuk annesidir.

 

 

Emine AKIN(ÖZDEMİR).          

1943-Türkelli’de doğdum. 1959-1960 da  Erzurum Nenehatun Öğretmen Okulu’nu kazandım. Türkelli İlkokulu’nda  4 yıl, 1969 da Çarşıbaşı Kavaklı köyünde 4 yıl çalıştım.  İstanbul Eyüp Kocatepe İ.Okulundan 1995 yılında emekli oldum.

Fatma BAYKAN (ÖZDEMİR) 

1949 yılında Türkelli’de doğdu.Yedi kardeşin beşincisidir. Evli olup 2 kız 2 oğlu vardır. 

 

 

   

Hakkı EMİROĞLU

 
  Emiroğlu Ailesi-1a-Çamur Ali  Emiroğlu Ailesi-1a-Çamur Ali Emiroğlu Ailesi-1a-Çamur Ali  
  Hakkı   eşi Sevim  
Hakkı:1940-Türkelli’de doğdu. 4’ü erkek ve 3 kız kardeşlerin en büyüğüdür. Beşikdüzü’nde uzun yıllar aşçılık yapmıştır. Halen İstanbul / Ümraniye’de oturmaktadır. Emeklidir.      
     Çocukları    
    Emiroğlu Ailesi-1a-Çamur Ali  Emiroğlu Ailesi-1a-Çamur Ali  
    Bülent ve Birol Birol'un düğünü

 

   Gürol  
  Emiroğlu Ailesi-1a-Çamur Ali
   Emiroğlu Ailesi-1a-Çamur Ali  
   Gürol   eşi Ümmühan  
Gürol:1946-Türkelli’de doğdu. İlk, orta okul ve öğretmen okulunu Beşikdüzü'nde okudu. 1965-1967 öğretim yılında ilkokul öğretmenliğine atandı. 1993 yılında emekli olmuştur. Evli ve  2 oğlu vardır.      
Emiroğlu Ailesi-1a-Çamur Ali Emiroğlu Ailesi-1a-Çamur Ali   Emiroğlu Ailesi-1a-Çamur Ali  
Ender-1973 eşi Melahat    Fatih-1972 Eşi Linda
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimi aldı. İstanbul'da reklamcılık yapmaktadır. iç mimar        Beykent Ü.Ar.Gör.   Mak.Müh (Trakya Ü) Halen ABDde çalışıyor  
    Durmuş EMİROĞLU  
  Emiroğlu Ailesi-1a-Çamur Ali   Emiroğlu Ailesi-1a-Çamur Ali Emiroğlu Ailesi-1a-Çamur Ali   
   Durmuş Durmuş eşi Asuman  
1951-Türkelli’de doğdu.İlkokul ve orta okulu Beşikdüzü' nde okudu. Beşikdüzü İlköğretmen Okulu’nu bitirdi, 1967-70 de ilkokul öğretmenliğine atandı.2007 de emekli oldu. Evli ve 2 kızI 1 oğlu vardır.      
    Çocukları    
       Emiroğlu Ailesi-1a-Çamur Ali  
 

Bahar

İngizce öğretmeni

 

Havanur
Konya sosyoloji mezunu ve Kütahyada Yüksek lisans öğrencisi

Alibaşar
EÜ Ed.Fak öğrencisi

 

 
Nural EMİROĞLU
  Emiroğlu Ailesi-1a-Çamur Ali Emiroğlu Ailesi-1a-Çamur Ali Emiroğlu Ailesi-1a-Çamur Ali  
  Nural Nural eşi müjgan  
Nural;1956 -Türkelli’de doğdu. İlkokulu Beşikdüzü, Orta Okulu Türkelli’de okudu. Türkelli Orta Okulu’nun ilk mezunlardan (1972). Liseyi Trabzon Fatih Lisesi’nde okudu. Yedi kardeşin en küçüğü. Halen KTÜ FAB  M. Kütüphanesi’nde memur.   Emiroğlu Ailesi-1a-Çamur Ali
       Nural maçta  
 Emiroğlu Ailesi-1a-Çamur Ali Emiroğlu Ailesi-1a-Çamur Ali Emiroğlu Ailesi-1a-Çamur Ali   Emiroğlu Ailesi-1a-Çamur Ali Emiroğlu Ailesi-1a-Çamur Ali 
 Emiroğlu Ailesi-1a-Çamur Ali Emiroğlu Ailesi-1a-Çamur Ali  Emiroğlu Ailesi-1a-Çamur Ali  Emiroğlu Ailesi-1a-Çamur Ali  Emiroğlu Ailesi-1a-Çamur Ali 
Emiroğlu Ailesi-1a-Çamur Ali Emiroğlu Ailesi-1a-Çamur Ali Emiroğlu Ailesi-1a-Çamur Ali Emiroğlu Ailesi-1a-Çamur Ali Emiroğlu Ailesi-1a-Çamur Ali
Emiroğlu Ailesi-1a-Çamur Ali   Emiroğlu Ailesi-1a-Çamur Ali   Emiroğlu Ailesi-1a-Çamur Ali
    Ali Osman    
     Emiroğlu Ailesi-1a-Çamur Ali    
    Ali Osman eşi Hanife  
       Emiroğlu Ailesi-1a-Çamur Ali  
  Çocukları; Sevim, Erol,  
Şenol,        Nebahat,
         
         
      Erdal M.Ali
      A.Osman Gülden
      Meral  
    Aydın    
  Emiroğlu Ailesi-1a-Çamur Ali Emiroğlu Ailesi-1a-Çamur Ali Emiroğlu Ailesi-1a-Çamur Ali  
  Ailesi Aydın (Kemal) eşi Ayşe  
    Emiroğlu Ailesi-1a-Çamur Ali Emiroğlu Ailesi-1a-Çamur Ali  Emiroğlu Ailesi-1a-Çamur Ali
  Çocukları; Mustafa Cengiz  Mustafa  İlkokulda
 

Emiroğlu Hacı Ali Özdemir çocukları

1-Durmuş'un Çocukları: Ali, Aliosman, Aydın(Kemal), Fatma, Havva, Ayşe

Ali (ÇamurAli) Çocukları :Hakkı, Gürol, Durmuş, Nural, Zeynep, Emine, Fatma
Ali oğlu Hakkının Çocukları : Birol, Bülent

" " Gürol'un " : Fatih, Ender

" " Durmuş'un " : Ali Başar, Bahar, Havvanur


A.Osman’ın Çocukları : Erol, Şenol, Sevim, Nebahat

A.osman oğlu Erol'un Çocukları: Erdal, A.osman, Meral

" " " Şenol'un Çocukları: M.Ali, Gülden

Aydın (kemal) ın Çocukları: Mustafa, Cengiz


2- Mahmut’un Çocukları : Hacı Mustafa, Hacı Hüsnü, Fatma, Zübeyde, Hayriye


Hacı Mustafa'nın Çocukları : Ali, Abdullah, Senem

" Hüsnü'nün Çocukları : Muhammet, İbrahim, Engin, Mahmut

3- Remzi'nin Çocukları :Emekli öğrt. Sadık, Kadun

Sadık Özdemir’in Çocukları : Kuzeyhan, Gürhan

4-Mustafa...Çocukları : Eşref, İsmail fadime,eminenin anası ,dursun,saniye,hacer,murat,adaletin anası damatu kızı

5-Kazim...

 

6-Süleyman'ın Çocukları : Ali, Osman, Ömer, Kazim, Abdullah, Şaziye, Fatma, Zakire.....


Süleyman oğlu Ali'nin Çocukları: Süleyman, Ekrem, Ramazan, Nebahat, Sebahat, Fatma

Süleyman oğlu Osman’ın oğulları: Aydın, Rahman

" " Musa’nın " :Zekeriya

" " Kazim’in " : Adem, Şuayip


7-Zeynep'in çocukları : Mustafa kurt, Hacı Halil , Ali, Havva, Gülizar, Fatma

Düzenleyen: Nural EMİROĞLU

EMİROĞULLARININ BULUNDUKLARI YERLER (GİTTİKLERİ YÖRELER)

1. konya'nın parvans,mahura ve yarağaç köyünde 29 hane soadları: Emiroğlu-Emir- Demir'dir.
2. konya'nın hadım kazasının Taşkent,arzimlide 5 hane vardır.soyadları:Güldemir-özdemir-Tarhan'dır.
3. Konya'nın derbente 60 hane soyadları: Emiroğlu--konya'nın güneydere(Botsa) köyünde 5 hane vardır.
4. Bayburt'un Çarçi köyünde ve bunlardan istanbul silivride ve istanbulda yerleşen 35 hane vardır. soyadları:özdemir-emiroğlu-Tekdemir.
5. iyiderenin hazer mahellesinde ve kendirli mahallesinde 19 hane soyadları:Emiroğlu ve serdardır.
6. Fındıklı'nın sümer zuğa köyünde 10 hane soadları:Aldemir.
7. Arhavi'nin çukalvat(kestane alan)köyünde musazade mah,cumhuryet mah,hacılar mah,23 hane soyadları:özdemir,emiroğludur.
8. Hopa'nın kemalpaşa nahiyesinin köprücü köyünde Emiroğlu diye anılan 25 hane,akçakocada 17 hane soyadları:Akın,Emiralioğlu.
9. Of'un güresen köyünde Emiralioğullarından 20 hane soyadları:Emiralioğlu
10. Trabzon Çağlayan nahiyesinin mendi ve zenzi köyünde 20 hane soyadalrı:Demir ve Emiroğlu
11. Trabzon'un çağlayan nahiyesinin mendi köyünde Emiroğlu diye anılan 45 hane zonguldak'ın kozluda 15 hane soyadları:Emiral-Emirzeoğlu-özdemir ve Barışkan'dır.
12. Trabzon'un içinde dağınık halde 43 hane soyadları:Emiroğlu-işsever-yurtsever-çetinkaya-korkmaz-öztürk ve Ata'dır.
13. Trabzon 'un tos köyünde 6 hane soyadları:Yılmaz'dır.
14. Vakfıkebirin çarşıbaşı ilçesinde ve serpil köyünde 29 hane soyadları:ömür-Emir-Emiralioğlu.
15. V.kebirin mısırlı,mısırlı,kiraz köylerinde 33 hane soyadları:Emir-Demir-Emiral. 16. Beşikdüzü İlçesinin Türkelli Beldesinde 15 hane soyadları:Özdemir-Emiroğl'dur.
17. Görele ilçesinin çanakcı Nahiyesinin kale köyünde 25 hane soyadları:Emiroğlu.
18. Torul'un kürtün nahiyesinin taşlıca köyünde kızılok mah.3 hane soyadları:Görmüştür.Ulubey köyündede vardır.zermut köyündede vardır.
19. Görelenin derekuzculu köyünün bir mahallesinde 10 hane Taşdikmez köyünün dere mah.7 hane,kızılcainek köyünde 5 hane,sofulu köyünde 15 hane vardır.

20. keşapın fındıklı mah.10 hane vardır.

21. yomranın suguru(Demirçimer) köyünde dursun soyadında 4 hane

22. Yomranın şanada ve Namık kemal mah.29 hane soyadları:özdemir-Emiroğlu-korkmaz.

23. Gümüşhanenin beşkilise köyünde yiğit soyadında 8 hane Emirosmanoğulları vardır.

24. Arsin'in yeşilce mah. 8 hane vardır soyadları:Emir'dir.

25. Trabzon'un sıva köyünde ve sava köyünde 14 hane 10 tanesi Trabzon'un içine yarlaşmişlerdir. soadları:öztürk ve Emiroğlu'dur.

26. Göreleni gözeler(Tembela)köyünde 15 hane vardır.

27. Torul'un zagada Demir soyadında 3 hane vardır.

28. Sürmene'nin zavli köyünde Emirza soyadında 7 hane vardır.Trabzon'un çağlayan nahiyesinin murli köyündeki Emiroğullarındandır.

29. Trabzon'un maçka ilçesinin Akmescit köyünde Emiroğulları diye anılan Özdemir soyadlarını almışlardır.

ÖZET:Emiroğulları ortaasya buhara(semerkant)dan Arabistana buradan menfi olarak 3 kardeş konya'ya gelmişlerdir.konya'dan fatihin trabzon'u almasıyla Gümüşhane ve karadeniz sahilin dağılmışlardır.

Nitelikleri:1. Arabistan konya yolu,Gümüşhane,Trabzon 2. üç kardeş lafı birliği 3. Dini eğitime önem 4. sürgün geliş 5. isimlerde birlik,emie hasan-emir mehmet-emirali gibi. 6. umumiyetle sahilden yukarı köylerde yerleşmişlerdir. 7. orta halli zenginlikte 8. orta boylu,kumral,kanaatkar,itaatkar,eğriliğe sığmayan 9. Emiroğulları Fatihin Trabzona gelirken emiroğullarını öncü kuvvet olarak yanında getiriyor ve fatihin Trabzon'u almasıyle Trabzon'a gelmişlerdir. 10. 3 kardeşleri şöylece sayanlar çoktur.Emirhüseyin-Emirmahmut-Emirmehmet.
NOT:Trabzon'daki Emiroğullarının en büyük dedesi Trabzon lisesinin karşısındaki EMİR MEHMET türbesidir.

DÜZENLEYEN: Nural Emiroğlu.K.T.Ü.Trabzon saygılarımla/GÜZELLİKLE

Trabzon Haberleri

ViraTRABZON 09 December 2010 ViraTRABZON ViraTRABZON
Trabzonspor 09 December 2010 Trabzonspor   Trabzonspor Kulübü

Sitemizde

REKLAM YOKTUR.

Oğuz'lu iş yerleri

ücretsiz tanıtılır

BİR ARADA OLMAK

DİL,  DİN,  IRK,  

BÖLGECİLİK VE

CİNSİYET KAVGASI

BİZİ AYRIŞTIRIR...

EMEK BİRLEŞTİRİR.

Dil Çevirici

trzh-CNenfrdeitjaptruesvi

SOSYAL MEDYA

 

 

Articles View Hits
4229513

We have 1058 guests and no members online

You are here: Home Türkelli Kitabı SoyAD Sayfaları SoyAdlar:E-G Emiroğlu-1a-Çamur Ali